Projekt KRO0704

objavljeno 23.11.2008.

Tim projektom obuhvaćeno je ukupno 256 starijih i osoba s posebnim potrebama kojima se pružaju različite usluge u kući i okućnici (pomoć u kućanskim poslovima, pripremanju obroka, dovozu pitke vode gdje nije dostupna , zatim pomoć u pripremanju ogrjeva, pomoć u vrtu i sl.). Osim spomenutih, pružaju se medicinske usluge (preventivna mjerenja krvnog tlaka i glukoze u krvi), dostava lijekova, prijevoz liječniku i dr.

Također, kroz ovaj projekt je, u suradnji s HZZ-om, zaposleno 10 dugotrajno nezaposlenih osoba koji imaju funkciju pružatelja usluga (gerontodomaćice, pomoćni radnici, medicinska sestra).

 

Projekt je financiran sredstvima Europske Unije te sredstvima ASB-a. Uz našu udrugu, partneri na projektu su i Općine Donji Kukuruzari i Majur.

ASB EU

This project is implemented by the Office of the Arbeiter-Samariter-Bund in the Republic of Croatia

This project is funded by the EUROPEAN UNION

ASB Country Office
Donja Poljana 3, Ivanic Grad, Croatia
Tel. +385 1 2883 141; Fax +385 1 2883 142
email ecasbmo@zg.tel.hr ; www.asb-see.org

Ovaj projekt je financiran od strane EU

Napomena:  sadržaj ove  web stranice ne predstavlja nužno mišljenja/stavove  Europske Komisije ili ASB-a.

The views expressed on this web site do not necessary reflect the opinions/views of the European Commission or ASB.