Izvješće o provedbi projekta u PN Mala Gorica

objavljeno 22.01.2011.
EOF

Projektom je bilo predviđeno obuhvatiti 50-tak osoba – štićenika Prognaničkog naselja, no do prosinca broj korisnika usluga povećan je na 85. Donatoru je dostavljen prijedlog za produženje projekta za naredna tri mjeseca, tj. do ožujka 2011.g.  U listopadu je provedena i evaluacija pruženih usluga, pri čemu su rezultati pokazali da čak 96% korisnika naših usluga smatra da smo u potpunosti poboljšali njihove životne uvjete, a 4% smatra da ima mjesta za manja poboljšanja (to se uglavnom odnosilo na količinu dostavljene vode). Svi ispitanici su se izjasnili da je potrebno nastaviti s pružanjem usluga, a od potrebnih usluga, njih 37% ističe dovoz vode i dostavu hrane kao najvažnije. Njih 28% se odlučilo da im je najbitnija medicinska skrb (usluge mjerenja, dostave lijekova i sl.), a preostalima su najbitniji prijevoz, pomoć u kući i administrativne usluge.Finska_ambasada_prosinac007_comp

Finska_ambasada_prosinac014_compFinska_ambasada_prosinac017_compFinska_ambasada_prosinac019_compFinska_ambasada_prosinac021_compFinska_ambasada_prosinac029_comp