III. koordinacijski sastanak dionika u pružanju socijalnih usluga

objavljeno 26.04.2012.

III. koordinacijski sastanak dionika u vaninstitucionalnom pružanju socijalnih uslugastarijim, nemoćnim i osobama s invaliditetom

Sastanak je ispred Udruge mladih „Novi svijet“ Luščani otvorila dopredsjednica udruge Svjetlana Grubješić i započeo je u 10:00 sati. Sastanku je bilo nazočno ukupno 10 osoba, pored predstavnice naše udruge, ispred Caritasa Sisačke biskupije –  nazočna je bila ravnateljica, gospođa Kristina Radić, za Crveni križ Sisak – gospođica Ivana Mioč, Centar za socijalnu skrb Sisak – socijalne radnice, gospođe Mirna Marčec te Sabina Krčelić, SMŽ, UO za zdravstvo i socijalnu skrb – pročelnica, gospođa Jadranka Bertović, ispred udruge HD „Sveti Kvirin“ Sisak, predsjednica gospođa Željka Mezej, za Vijeće MO Sisak Novi – gospođa Vera Zaloker, ispred udruge Projekt građanskih prava Sisak – gospođa Anita Košar Ulemek, dok predstavnica za Grad Sisak, UO za društvene djelatnosti, nije prisustvovala zbog drugih obveza, kao niti predstavnik Općine M.Ves.

Prije redovnog početka sastanka napravljen je osvrt na zaključke s prethodnog sastanka i pri tome je utvrđeno slijedeće:

– da su u skladu s dogovorom, predstavnici Romske zajednice posjetili gospođu Jadranku Bertović, pročelnicu UO za zdravstvo i socijalnu skrb SMŽ te je tom prilikom utvrđeno da njihova sportska organizacija nema status kluba, a kako nisu adekvatno registrirani, dogovoreno je da se dostavi prijedlog projekta pa će se financirati kao socijalni program.

– predviđeno čišćenje u romskom naselju u Capraškim Poljanama nije odrađeno pa će trebati utvrditi razloge.

– U skladu s dogovorom, Caritas Sisačke biskupije se prijavio na natječaj za socijalne projekte pri SMŽ, a što se tiče geografskog područja koje Sisačka biskupija obuhvaća, gospođa Radić je predložila da će za slijedeći sastanak donijeti kartu biskupije no ukratko je obrazložila da obuhvaćaju i Ivanić Grad, Martinsku Ves i još neka područja uz Savu, a da područje Lonje iako je u sastavu Siska kao JLS – ne pripada pod biskupiju.

U smislu suživota i suradnje dviju organizacija koje se bave istom djelatnošću (HD Sv. Kvirin i Caritas Sisačke Biskupije) ostvarena je suradnja između gospođe Radić i gospođe Mezej u smislu komunikacije po pitanju korisnika i podjele dobara. Pri tome je gospođa Mezej istaknula da po novom njihova organizacija konkretno za Rome neće izdavati robu više od 2 puta godišnje iz razloga što „odjeću uopće ne peru nego puno robe bacaju“.

– U smislu rješavanja pravnih pitanja Roma (državljanstva i sl.), gospođa Anita Košar Ulemek iz PGP-a, napomenula je da je u Zagrebu organizirana „Pravna klinika“ koja ima sredstva za rješavanje dokumentacije za državljanstvo Roma. Pri spominjanju problema državljanstva i suradnje s ambasadom BiH u Zagrebu, gospodin Predrag Milunić iz UNHCR-a Sisak je napomenuo da je suradnja s njima jako loša, da ne brinu o svojim državljanima, da su nekooperativni i ne odgovaraju na službenu korespondenciju pa rješavanje dokumentacije predstavlja problem. Na taj problem se nadovezala i gospođa Sabina Krčelić ispred CZSS Sisak te je navela da kad god nešto trebaju ishoditi za svoje korisnike, u ambasadi „padne sustav“.

 

U skladu s predviđenim Dnevnim redom, prvo je izlagala gospođa Kristina Radić kao predstavnica Caritasa Sisačke biskupije. U svom izlaganju iznijela je da je Pučka kuhinja otvorena 07. studenog 2011.g. u zgradi dobivenoj od Grada Siska na Trgu Vere Grozaj, Početni kapacitet  je bio 40 obroka dnevno no kroz 4 mjeseca, broj se povećao na oko 90 obroka i više, uz još 50 zahtjeva na čekanju koje trenutno ne mogu realizirati. Oko 75% korisnika Kuhinje su korisnici CZSS. Do sada su se uglavnom financirali sredstvima Biskupije, a u 2011.g. su dobili još potporu od 10 000 kn od SMŽ te 50.000,00 od Grada Siska. Pri tome je gospođa Radić istaknula da postoji potreba pojačati financiranje iz drugih izvora.

Gospodin Milunić je postavio pitanje što se tiče ostvarenog sufinanciranja u prethodnoj godini, „koliki je to postotak u odnosu na ukupno koštanje projekta?“ Gospođa Radić je obrazložila da je vrijednost projekta 550.000,00 kn godišnje, odnosno da je trošak oko 15,00

kn po obroku. Također je napomenula da problem predstavlja predaja zahtjeva iz daljeg područja, jer ljudi nemaju prijevoz i nemaju kako doći po obroke. Potom je istaknula da pored Kuhinje imaju i humanitarnu i novčanu pomoć te da je unutar tri mjeseca ukupno donirano/podijeljeno roba u vrijednosti 332.000,00 kn (odjeća, namještaj, obuća, ogrjev).

Gospođa Mirna Marčec je tražila informaciju u svezi uvjeta za dobivanje novčane pomoći tj. koji su kriteriji. Gospođa Radić je obrazložila da se radi o jednokratnoj pomoći u visini od 1.000,00 kn po obitelji te da su u jednoj akciji ciljano prikupili 5.000,00 kn za jednu obitelj. Na to se nadovezala gospođa Zaloker koja je potvrdila navode istaknuvši da su npr. za jednu obitelj plaćani računi za dugovanja za režije kako bi se moglo pristupiti otkupu stana, kao što je za jednu obitelj plaćena dokumentacija za kuću te da je to odluka župnika.

Gospođa Marčec je istaknula da bi njima kao Centru za socijalnu skrb bila potrebna izvješća o tome tko je dobio takvu pomoć, jer na taj način rade s Gradom Siskom. Naime, CZSS ima predstavnika u Povjerenstvu Grada koji onda prosljeđuje informaciju o tome tko je dobio pomoć i koliko, kako bi se spriječilo preklapanje.

Gospođa Bertović je istaknula da SMŽ također daje novčanu pomoć za liječenje pa je predložila da CZSS izradi obrazac za izvješća koji će se koristiti pri koordiniranju. Također je navela u odnosu na Pučku kuhinju, da Grad ima zakonsku obvezu financirati kuhinje i prihvatilišta, a da SMŽ može podržati takve projekte, ali nije obvezna, dok Grad Sisak treba i financirati Pučku kuhinju kad već postoji te da nije dovoljno samo dati prostor. SMŽ ima sredstva za pomoć za liječenje, te posebnu stavku za obitelji s velikim brojem djece, dok npr. režijske troškove financira Grad.

Gospođa Vera je upozorila nazočne da se na području Siska i okolice značajno povećava potreba za hranom te da se brojnim otkazima formira nova kategorija stanovništva čije će potrebe eskalirati od lipnja ove godine dok se potroše otpremnine.

Gospođa Marčec je dala prijedlog da se osnuje zajedničko Povjerenstvo u kojem bi CZSS imao svog predstavnika, a gospođa Bertović je dodala da bi u Povjerenstvu svakako trebao biti i jedan liječnik. Gospođa Mezej se složila s tom idejom navodeći svoja iskustva s terena, npr. da na području Dvora i Slovinaca, gdje HD Sveti Kvirin ima svoje ispostave, dolazi do „duplanja“ u podjeli namirnica i humanitarne pomoći. Gospođa Bertović je zatražila informaciju tko ima ortopedska pomagala jer postoji potražnja za njima. Gospođa Mezej je rekla da je njihova organizacija ranije bespovratno davala pomagala, pa je spomenula donacije hodalica Domu za starije i nemoćne u Sisku te donacije kreveta i „princeza“ udomiteljima. Trenutno izdaju krevete, štake, „princeze“ i sl. na revers. Gospođa Radić je istaknula da Caritas ima 10 invalidskih kolica koja posuđuju bez naknade, a gospođa Zaloker je napomenula da HZZO ima vraćenih pomagala koja se također mogu dobiti na korištenje.

Gospođica Mioč je navela da je HCK do sad unajmljivao „princeze“ od Zrinus-a, jer nisu znali za postojanje pomagala kod humanitarnih udruga.

Gospodin Milunić je predložio da se potraživanja između dionika mogu razmjenjivati elektroničkom poštom, a u tu svrhu će organizator sastanka svima dostaviti kontakt adrese e-pošte sudionika sastanka.

Gospođa Bertović je upoznala nazočne s prijedlogom odvajanja UO za socijalnu skrb od Županije te je pohvalila organiziranje sastanaka i istaknula potrebu povezivanja dionika. Također je istaknula važnost projekata kroz koje se privlače europska sredstva te je navela kao primjer projekt „Safe Life“ odnosno „Halo za pomoć“ u kojem je i Udruga mladih „Novi svijet“ Luščani partner Županiji. Također je istaknula partnerstvo Županije i pokrajine Veneto iz Italije unutar kojeg se planira osnivanje Dnevnog centra u Topuskom također kroz sredstva EU.

Gospođa Mezej je dodala da je dobila prijedlog preko časnih sestara za dolazak grupe od 10-tak Talijana u srpnju i kolovozu koji bi volontirali na terenu, no problem je prevoditelj. Gospođa Radić je izvijestila da su prošle godine u domu Oborovo imali 10 volontera iz Beligije koji su bili na ispomoći, a domaćin je osiguravao stan i hranu.

Gospođa Zaloker je tražila podatak može li SMŽ financirati rad MO, no gospođa Bertović je objasnila da ne, već da je dužnost Grada financiranje mjesne samouprave. Gospođa Grubješić je upoznala nazočne s mogućnošću financiranja kako udruga, tako i MO kroz druge donatore, npr. kroz Zakladu „Zamah“ koja financira građanske inicijative kroz program

„Naš doprinos zajednici“, a prvi natječaj u ovoj godini će vjerojatno biti raspisan u travnju, kao i do sad.  Gospođa Zaloker je zahvalila na informaciji i zatražila pomoć pri apliciranju.

Gospođa Grubješić je dala kratak osvrt na rezultate vanjske evaluacije koju je, za udrugu mladih „Novi svijet“ Luščani, provela Mihaela Claudia Dugandžić mag. soc. rada.

Predmetnom evaluacijom utvrđeno je slijedeće: evaluacija je provedena nad ukupno 138 ispitanika – korisnika usluga udruge Novi svijet Luščani. Od navedenog broja njih 91,3 % je starije od 65 godina, prosječna dob je 75,5 godina, među korisnicima je 69,6% žena i 30,4 % muškaraca. Iz prikupljenih podataka vidljivo je da je 15,2 % osoba s invaliditetom, 26,1 % osoba je lošijeg imovinskog stanja, te 55,1 % lošeg zdravstvenog stanja. Njih 67,7 % živi samo u domaćinstvu, 26 % živi s bračnim drugom, dok 6,3 % živi s djecom (također osobe s invaliditetom ili psihički oboljele odrasle osobe). Od ukupnog broja, 79,7 % korisnika živi u kući, 16,7 % živi u stanu, 0,7 % kod udomitelja, dok 2,6 % nemaju svoj prostor nego žive kod rodbine ili poznanika. Svi korisnici ispunjavaju najmanje jedan kriterij za uključenje u program, a neki i dva i više kriterija.

Procjenom kvalitete pruženih usluga i zadovoljstva korisnika s uslugama, utvrđeno je slijedeće: 99% korisnika smatra program u potpunosti korisnim, a samo 1 % djelomično korisnim. Prema mišljenju korisnika svega 13,7 % korisnika smatra da bi program trebalo poboljšati u području pratnje na specijalističke preglede, te razgovora i druženja, što ukazuje na minimalnu potrebu poboljšanja kvalitete usluga. Prema procjeni rada članova mobilnog tima, korisnici su sve njihove segmente ocijenili visokim ocjenama (u rasponu od 1 do 5 gdje je 5 najbolja) s dominantnom ocjenom 5, te se prosjek ocjena kreće između 4,87 – 4,95. Pri tome su korisnici ocjenjivali:                                                                              ocjena:

–          broj i duljinu dolazaka                                                           4,92

–          pokazuje li tim zanimanje za osobne probleme korisnika               4,90

–          čuva li se povjerljivost podataka                                                       4,96

–          kvaliteta pruženih usluga                                                                  4,89

–          pamte li članovi tima dogovoreno tijekom prethodnih dolazaka       4,88

–          usklađuju li se dolasci s potrebama korisnika                                  4,91

–          zadovoljava li pružena pomoć potrebe korisnika                             4,92

Također je gospođa Grubješić iznijela problem s manjkom sredstava za financiranje terenskih aktivnosti, uslijed čega je dogovoreno s korisnicima da će u naredna dva mjeseca jednom mjesečno davati simbolične financijske potpore kako bi se osiguralo nesmetano pružanje usluga.

Kako nije bilo dodatnih rasprava, sastanak je zaključen u 12:35 i dogovoreno je da se slijedeća koordinacija održi u drugoj polovini svibnja 2012.g.

 

 

Zaključci:

 

  1. n    Potrebno je koordiniranje dodjele financijskih sredstava između SMŽ, Grada Siska, Centra za socijalnu skrb, Caritas-a te UNHCR-a i drugih dionika
  2. n    U skladu s navedenim potrebno je osnovati Povjerenstvo u kojem bi svi dionici imali svog predstavnika
  3. n    svim dionicima je potrebno dostaviti kontakt adrese elektroničke pošte ostalih dionikan    Slijedeći sastanak će biti organiziran u drugoj polovini svibnja 2012.g.n    Obzirom na uspostavljen dijalog, razmijenjene nove informacije i dogovorene daljnje kontakte možemo zaključiti da je ovaj sastanak bio uspješan i doprinio je umrežavanju različitih dionika i koordiniranju aktivnosti.Zapisničar:

    Svjetlana Grubješić