Evaluacija projekta KRO0701


Tijekom studenog 2008.g. provedena je evaluacija projekta “Povećanje dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga starijima i osobama s posebnim potrebama u ruralnim sredinama Grada Petrinje”.

Cilj evaluacije bio je provjeriti zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama te koje od tih usluga smatraju da su im najpotrebnije.

U tu svrhu kreirali smo “Ocjenjivački upitnik” s jednostavnim brojčanim ocjenjivanjem ocjenama od 1 do 5 koji su korisnici dobro prihvatili i iskazali su veliko zadovoljstvo zbog uključenosti u ocjenjivanje i samo kreiranje načina pružanja usluga. Od strane naših više od 260 korisnika, ocijenjeni smo visokim ocjenama, čiji prosjek iznosi 4,87 od mogućih 5,0.

Što se tiče važnosti/potrebitosti usluga; najviše njih izjasnilo se za pripremu ogrjeva kao najvažniju, što od njih, obzirom na dob i zdravstveno stanje, iziskuje najveći napor. Po važnosti slijede dostava pitke vode i medicinske usluge, dostava lijekova, košnja, pa usluge gerontodomaćice i administrativne usluge. U suradnji s korisnicima, planirano je i uvođenje dodatnih usluga kroz nastavak aktivnosti.