Zapošljavanje kroz program javnih radova

objavljeno 20.04.2011.
hzz-logo_1

hzz-logo_1

Naša udruga se prijavila na natječaj za zapošljavanje kroz javne radove pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje s projektom “Pomoć u kući i okućnici starijima i osobama s invaliditetom”. Temeljem spomenutog projekta, dana 04. travnja 2011.g. potpisan je Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje pa su, kroz financiranje HZZ-a, na pomoćnim poslovima  zaposlene tri dugotrajno nezaposlene osobe. Za sad su sklopljeni ugovori o radu na tri mjeseca, nadamo se produženju od još tri.

Javni radovi su jedna od mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu, kojeg je donijela Vlada RH. Cilj zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima je društveno korisnim radom potaknuti socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice nezaposlenosti kroz suradnju JLS, institucija u njihovom vlasništvu i nevladinih udruga te povećati motiviranost za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba i drugih ranjivih skupina nezaposlenih, s osobitim naglaskom na njihovu socijalnu uključenost.