Volunteers


“Volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje”

Iz Zakona o volonterstvu, čl. 3., st. 2 (NN 58/2007.)

Volontiranjem se, u smislu Zakona o volonterstvu, ne smatra:

 • dobrovoljno obavljanje usluga ili aktivnosti koje su u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske, drugim propisima Republike Hrvatske te preuzetim međunarodnopravnim obvezama;
 • obavljanje usluga ili aktivnosti za koje postoji uvjet isplate ili potraživanja novčane nagrade, odnosno druge imovinskekoristi, a koje se obavljaju bez zasnivanja radnog odnosauređenoga Zakonom o radu;
 • obavljanje poslova koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlastiposlodavca, imaju obilježja poslova za koje se osniva radniodnos sukladno Zakonu o radu;
 • stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterskirad) uređeno Zakonom o radu ili drugim propisima;

Obavljanje usluga ili aktivnosti koje je jedna ugovorna stranaobvezna pružiti drugoj ugovornoj strani temeljem ugovora,osim ugovora o volontiranju;pružiti drugoj osobi temeljem zakona ili drugih propisa;izvršavanje posebnih obveza sukladno sudskim odlukama i presudama;obavljanje usluga ili aktivnosti koje su uobičajene u obiteljskim, prijateljskim ili susjedskim odnosima;besplatno davanje imovine ili novca.

Izvor: „Zakonsko uređenje volonterstva u RH“

Tko može biti volonter?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOsim želje za volontiranjem, važna je i dobna granica: osoba koja želi volontirati ne može biti mlađa od 15 godina. Djeca mogu biti uključena isključivo u tzv. „odgoj za volontiranje“ kojeg najčešće organiziraju odgojno-obrazovne ustanove i ustanove socijalne skrbi gdje je svrha volontiranja osobni razvoj djeteta i njegova socijalizacija.

Maloljetne osobe mogu volontirati (sklopiti ugovor o volontiranju) uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika i kroz provođenje posebnih mjera zaštite i nadzora od strane organizatora volontiranja i to u aktivnostima koje su primjerene njihovoj dobi, stupnju razvoja i vještinama.

Gornje granice za volontiranje nema, mogu se pridružiti svi koji osjećaju da mogu na neki način dati svoj doprinos razvoju zajednice u kojoj žive.

Ograničenje za volontiranje postoji za osobe koje su počinile kažnjiva ponašanja te imaju druga ograničenja propisana Zakonom (teška psihička oboljenja i sl.) kako bi se zaštitilo posebno ranjive skupine koje su korisnici volontiranja (djeca, osobe s invaliditetom, bolesne osobe i dr.). Za rad s ranjivim skupinama budući volonter treba priložiti Potvrdu o nekažnjavanju nadležnog suda.

U slučaju volontiranja u našoj udruzi, Potvrda o nekažnjavanju je obavezna. Volonter ima dužnost:

 • volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima, te po primljenim uputama organizatora volontiranja poštujući Etički kodeks;
 • čuvati službenu tajnu i povjerljive i osobne podatke o organizatoru ili korisniku volontiranja;
 • odbiti volontiranje koje nije u skladu s propisima.

Tko je organizator volontiranja i koje su njegove dužnosti?

Općenito to mogu biti neprofitne pravne osobe. U ovom slučaju to je naša udruga. Fizičke i profitabilne pravne osobe zakonski nisu organizatori volontiranja. Organizator volontiranja ima dužnost:

 • poštovati prava volontera;
 • izvršiti obveze prema volonterima;
 • izdati volonterki ili volonteru pisanu potvrdu o volontiranju te u nju upisati podatke propisane Zakonom;
 • osigurati materijale i sredstva za obavljanje volonterskih aktivnosti;
 • osigurati isplatu ugovorenih troškova volonterki ili volonteru;
 • osigurati volonterki ili volonteru tajnost osobnih podataka i zaštitu privatnosti;
 • osigurati druge uvjete i poštivati prava propisana ovim Zakonom

Tko su korisnici usluga koje se pružaju volonterski?

U slučaju naše udruge, to su naše ciljne skupine: stariji, nemoćni, osobe s invaliditetom, psihički bolesne odrasle osobe. Naša druga ciljna skupina su nezaposlene osobe, a treća su djeca i mladi.

Ukoliko želite volontirati, za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj: 091/45 44 101 ili putem našeg kontakt obrasca na našoj web stranici, gdje ćemo također objavljivati potrebu za volonterima s opisom zadataka i ostalim podacima bitnim za potencijalne volontere.

Također, ukoliko u svojoj zajednici prepoznajete problem koji bi se organiziranjem volonterskih službi mogao riješiti ili barem ublažiti; također nas kontaktirajte. Bit će nam drago da možemo pomoći. Pridružite nam se i dajte potporu razvoju lokalnih zajednica 🙂