Prvi koordinacijski sastanak dionika u vaninstitucionalnom pružanju socijalnih usluga

objavljeno 01.08.2011.
Koordinacijski_sastanak_I_3

U petak, 29. srpnja 2011.g. u prostoru Centra za socijalnu skrb Sisak,  u organizaciji naše udruge i CZSS Sisak te pod vodstvom gospođe Svjetlane Grubješić, održan je Prvi koordinacijski sastanak dionika u vaninstitucionalnom pružanju socijalnih usluga starijim, nemoćnim i osobama s invaliditetom. Sastanku su se odazvali i bili nazočni predstavnici više organizacija civilnog sektora, jedinica uprave, CZSS te privatnog sektora, ukupno 11 osoba. Tako je ispred SMŽ, UO za zdravstvo i socijalnu skrb bila nazočna gospođa Ivanka Šubarić, ispred Grada Siska, UO za društvene djelatnosti – gospođa Davorka Bašić, Novi život Sisak – gospođa Daša Poredoš-Lavor, Humanitarno društvo “Sveti Kvirin” – gospođa Željka Mezej, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Grada Siska – gospođa Zlatica Vrbančić, Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska – gospođa Vesna Gašparić, Projekt Građanskih Prava Sisak – gospođa Milana Kreča, Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska (UTI Sisak)  – gospodin Dren Dobrenić, Centar za socijalnu skrb Sisak – gospođa Sabina Krčelić, Udruga Novi svijet Luščani – gospođa Svjetlana Grubješić te Bojana Grubješić. Predstavnici Crvenog križa i UNHCR-a su se ispričali jer nisu bili u mogućnosti doći na sastanak.

Koordinacijski_sastanak_I

Na početku sastanka gospođa Sabina Krčelić dipl.soc. radnik, napravila je osvrt na novi Zakon o socijalnoj skrbi (NN 57/2011) pri čemu je napomenula da nije bilo usuglašavanja novog zakona s CZSS niti su još provedene edukacije te da s toga nema sigurnog tumačenja i da su pravilnici u fazi donošenja. U okviru izmjena u odnosu na ranije važeće propise, osvrnula se na dva segmenta: 1. prava, novčane naknade i potpore te 2. socijalne usluge. Što se tiče pomoći za uzdržavanje pooštreni su kriteriji i za svakog korisnika se prvo donosi Plan aktivnosti kako bi se osiguralo kvalitetna provedba i praćenje. Pri odobravanju pomoći, uzima se u obzir i vrijednost nekretnina u vlasništvu tražitelja koja ne smije prelaziti 100 jedinica što bi bila protuvrijednost od 300.000,00 kn. Vrijednost motornog vozila kojeg tražitelj eventualno posjeduje također će se procjenjivati, a procjenu će vršiti ugovorene osiguravajuće kuće.

Kako bi se ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć, bit će potrebno dostaviti važeći predračun za potrebna dobra odnosno račun za koji se traži pokriće troška.

Sve invalidnine i doplatci za tuđu pomoć i njegu bi trebali ići na reviziju, također zbog pooštrenih kriterija. To isključuje osobe kod kojih je ustanovljeno “teže oštećenje”. Doplatak za pomoć i njegu će se moći isplaćivati samo u slučaju kad pomoć i njegu osobi ne može pružiti obitelj i pretpostavka je da će kroz vrijeme ova mjera u potpunosti nestati.

Što se tiče usluga u socijalnoj skrbi, ovim Zakonom se uređuje i licenciranje davatelja takvih usluga (domovi, udruge, vjerske organizacije, pravne i fizičke osobe davatelji socijalnih usluga). Takve licence će se davati na period od 5 godina nakon provjere usklađenosti sa propisanim standardima i pravilnicima.

Kao novitet je i usluga “rane intervencije” u okviru koje se proširuju ovlasti CZSS na način da će isti moći uvidom u situaciju na terenu i svojom odlukom automatski iz obitelji izdvojiti dijete za koje procijene da je životno ugroženo uz naknadnu odluku suda koja se donosi po hitnom postupku na inicijativu CZSS.

Gospođa Davorka Bašić ispred UO za društvene djelatnosti Grada Siska je istaknula da je provedba ovog Zakona sporna iz razloga što nema donesenih pravilnika i nema sredstava za njegovu provedbu. Naime, gospođa Bašić je naglasila da je Proračun Grada Siska za socijalne potrebe smanjen za milion kuna pa već sad imaju poteškoća u pokrivanju potreba na terenu i npr. potpore stanovanju smanjene su na 150,00 kn po korisniku, a prema ovom Zakonu, predviđeno je da se pokrivanje npr. troška stanovanja “spušta” na jedinice lokalne samouprave u propisanoj visini od pola osnovice, za što oni nemaju sredstva u Proračunu. U provođenju mjera socijalne politike za Grad Sisak, surađuju s Gradskim društvom Crvenog križa te se i obrasci zahtjeva za potpore nalaze u Crvenom križu. Također je gospođa Bašić istaknula problem “varanja” pri ostvarivanju prava na pomoć i potrebu za boljom povezanošću institucija, npr. bilo bi potrebno da HZZ obavijesti Upravni odjel o osobama koje odbiju ponuđeni posao. Gospođa Krčelić se nadovezala i istaknula da novi zakon predviđa da CZSS imaju pravo “skinuti sa socijale” one koji odbiju posao te će se tako smanjiti broj “cjeloživotnih korisnika socijalne pomoći”.

Potom su predstavnici organizacija/ustanova predstavili pojedinačno svoj rad i problematiku s kojom se susreću. Tako npr. udruge osoba s invaliditetom nemaju riješeno pitanje prostora u kojem će djelovati. Trenutno se koriste prostorijama Udruge gluhih i nagluhih osoba Grada Siska. Gospođa Bašić po tom pitanju predviđa veće mogućnosti za konačno rješavanje pitanja prostora za rad u 2012. godini.

Kako je veliki broj pripadnika Romske zajednice koji su korisnici socijalnih usluga, predloženo je da se na slijedeće sastanke pozovu  njihovi predstavnici (predstavnici MO, udruga i sl.) radi bolje suradnje.

Gospođa Mezej je tražila obrazloženje kako će Zakon utjecati na aktivnosti njih kao humanitarne organizacije, no gospođe Bašić i Krčelić su obrazložile da ovaj zakon ne uređuje rad humanitarnih organizacija (konkretno podjela humanitarne pomoći) te da će to urediti Zakonodavac drugim aktima.

Unatoč poteškoćama s kojima se organizacije susreću, svi postižu dobre rezultate i imaju već dugu tradiciju rada i postojanja.

Za slijedeći sastanak je dogovoreno da će biti održan u listopadu (za tri mjeseca) te da tema tog sastanka budu pučke kuhinje i problem beskućnika, te da se na sastanak pozovu predstavnici Romske zajednice te predstavnici Sisačke Nadbiskupije, a obavijest o točnom terminu bit će unaprijed postavljena na našim web stranicama te će biti dostupna kroz Pozive.

Svi zainteresirani za prisustvo sastanku i predlaganje budućih tema, mogu se prijaviti na broj mobitela: 091/45 44 101 ili 098/95 90 506. Osoba za kontakt je Svjetlana Grubješić.

Ovaj koordinacijski sastanak organiziran je u okviru trogodišnjeg programa pod nazivom “Povećanje dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga starijim i osobama s invaliditetom s ciljem prevencije institucionalizacije” kojeg provodi naša udruga u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Sisak, a sufinanciraju Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH te Sisačko-moslavačka županija. Bit će štampana i brošura u kojoj ćemo objediniti usluge i kontakt brojeve dionika u procesu pružanja vaninstitucionalnih socijalnih usluga s područja SMŽ.