Donors


b_500__16777215_0___images_stories_ALOG_COLOrganizacija Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V je naš donator i partner na projektima od 2005.g.


embassyoffinland_logo1Finska ambasada je donator na projektu pomoći prognanicima/izbjeglicama/raseljenim osobama koje su smještene u Prognaničkom naselju Mala Gorica. Financiranje je počelo u travnju 2010.g. Cilj je povećanje dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga za štićenike naselja.


grbSisačko-moslavačka županija je naš projekt “Povećanje dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga starijim i osobama s invaliditetom s ciljem prevencije institucionalizacije” u 2011.g. sufinancirala s 20.000,00 kn. u 2012.g. očekujemo nastavak suradnje.


unhcr_logoiiUNHCR je naš donator od siječnja 2010.g. kad su nam pružili potporu u radu sa štićenicima Prognaničkog naselja Mala Gorica kroz pomoć u registraciji vozila za dovoz pitke vode i financiranje dnevnica za volontere za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga.


PSGO1Kroz PSGO program financiran je projekt povećanja dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga za starije, nemoćne i osobe s invaliditetom u ruralnim sredinama Petrinje. Ugovor je potpisan u srpnju 2007.g. i projekt je trajao do lipnja 2009.g.


mzss-logoMZSS je naš donator od lipnja 2010.g. Njihovim sredstvima trenutno se financira prva godina trogodišnjeg programa vaninstitucionalne skrbi o starijim i osobama s invaliditetom na području Siska i Martinske Vesi. Cilj je prevencija institucionalizacije i širenje mreže pružatelja usluga kroz NVO.


logo_nac_zakladeNacionalna zaklada je podržala našu civilnu inicijativu kroz nabavu sredstava za rad (motorne pile i trimer).


grb-petrinjeGrad Petrinja je od 2006. godine do sad, u nekoliko navrata dao potporu našim aktivnostima.


hrvatski-caritas-logotip-enCaritas Župe Uzvišenja Svetog Križa Sisak – surađujemo po pitanju naših socijalno ugroženih korisnika kojima se kroz donacije vrši podjela  hrane, odjeće, obuće i drugih dobara.