Donate


Support old people to stay in ther home, support unemployed people to get job - donate now!

Type amount of money that you want to donate:

wsPayLogo-106x50 AmericanExpress50 Visa50 MasterCard50

1. PODACI O PRODAJNOM MJESTU:
Udruga mladih „Novi svijet“
Luščani bb,
44250 Petrinja
Registarski broj u Registru udruga RH: 03000827
OIB: 47515152408
Tel/fax: 044/532413
Mob:091/4544101
e-mail: sgrubjesic@yahoo.com

2. O PROIZVODIMA I/ILI USLUGAMA – Zamolba za uplate donacija:

Kroz naše dosadašnje aktivnosti podržali smo već preko 700 starijih, nemoćnih i osoba s invaliditetom i omogućili im ugodniji i sigurniji boravak u njihovom vlastitom domu bez potrebe za preseljenje u domove za stare i nemoćne, udomiteljske obitelji i slično.

Kako bismo njima osigurali bolje životne uvjete, u svojstvu članova mobilnog tima bilo je zaposleno još 32 dugotrajno nezaposlene osobe, od kojih je nekima ovo bilo prvo zapošljavanje nakon i više od 10 godina nezaposlenosti. Dugotrajno nezaposlene i takozvane „teže zapošljive osobe“ su naša druga ciljna skupina kojoj također nastojimo pomoći kroz naše projekte i programe, kako kroz zapošljavanje, tako i kroz stjecanje novih znanja i vještina kako bi bili aktivno uključeni u tržište rada.

Naše aktivnosti financiramo kroz projekte i programe s kojima se prijavljujemo na natječaje različitih donatora.Dio sredstava osiguravamo kroz potpore i donacije pojedinaca i tvrtki.

No, to nije dovoljno da bismo osigurali održivost aktivnosti, potrebna nam je i Vaša pomoć.

Kako bismo pojednostavnili uplate donacija, osigurali smo mogućnost Internetskog plaćanja.

Kako bi potakla pravne osobe da podrže aktivnosti udruga, Republika Hrvatska je kroz Zakone predvidjela i olakšice na ime danih darovanja koja su definirana Zakonom o porezu na dobit Republike Hrvatske (NN br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, čl.7.st.1.toč.10.) kako slijedi: „(7) Darovanjima iz stavka 1. točke 10. ovoga članka smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.“

3. UVJETI PRODAJE / DONIRANJA:

Kako se radi o Vašim dobrovoljnim prilozima/donacijama, za koje ne osiguravamo protuuslugu Vama, već su Vaša potpora našim aktivnostima i uslugama koje pružamo ljudima u potrebi; sami određujete iznos uplate za koji se Vaša kartica tereti jednokratno. Već uplaćene iznose ne vraćamo, već našim radom nastojimo opravdati Vaše povjerenje koje ste nam ukazali na način da imate pravo na informaciju o načinu trošenja uplaćenih sredstava, tj. koje aktivnosti smo financirali kroz Vašu donaciju, odnosno na kom području smo kroz Vašu donaciju mogli osigurati naše usluge besplatno. Moguće je dogovoriti da budete pokrovitelj za neku točno određenu osobu na području našeg djelovanja, no takve situacije su predmet zasebnog ugovaranja gdje uvjete, prava i obveze utvrđujemo zasebnim Ugovorom.

4. NAČIN ZAŠTITE POVJERLJIVIH PODATAKA

Plaćanja se vrše kroz WSPay (Web Studio Payment Gateway). Prijenos podataka osiguran je korištenjem SSL (Secure Socket Layer) protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka.

wspay-oznaka-en

5. IZJAVA O PRIKUPLJANJU I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA:

Udruga mladih Novi svijet obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Udruge mladih Novi svijet i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

6. IZJAVA O KONVERZIJI – Exchange Rate Statement:

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.