• Projekti za mlade

    Kreativne radionice čiji je cilj potaknuti djecu i mlade na kvalitetnije korištenje slobodnog vremena i razvijanje kreativnosti.

  • Pomoć starijim osobama

    Pomoć u kući (čišćenje, spremanje, pranje), u pripremi ogrijeva te obilazak medicinske sestre (mjerenje tlaka i savjetovanje).